Tietosuojaseloste

Asteron Oy

Tämä on tietosuojaseloste Asteron Oy:n asiakkaille ja muille sidosryhmille.

Henkilötietojen käsittelijä
Asteron Oy
Hapsukatu 1 A 2
20660 Littoinen
p. 0400-562 411

Yhteyshenkilö henkilötietoja koskevissa asioissa:
Jari Malm
asteron@netti.fi

Käsiteltävät tiedot
– Asiakkaat.
– Sidosryhmät.
– Henkilökunta.
– Journalistiseen toimintaan käytettävät tiedot.

Tietojen kerääminen
– Asiakkailta itseltään.
– Sidosryhmiltä itseltään.
– Henkilökuntaan kuuluvan tiedot tältä itseltään.
– Journalistiseen toimintaan käytettävät tiedot useista eri lähteistä.

Kerättyjen tietojen säilyttäminen
– Asiakkaiden ja sidosryhmien säilytetään tiedot niin kauan kuin käsittelyperuste on olemassa.
– Henkilökunnan tietoja säilytetään työsuhteen päättymisen jälkeen laissa säädetyllä tavalla, esimerkiksi palkkakirjanpitoa 10 vuotta.
– Journalistiseen toimintaan tarvittava tieto (valokuvat, lehtijutut ja niiden taustamateriaalit) voidaan arkistoida erityisen pitkäksi aikaa.

Käsiteltävät tiedot
– Käsittelemme vain meille toimitettuja tietoja, joiden käsittelyyn on antajan suostumus. Poikkeuksena on journalistiseen toimintaan kerätty tieto.

Rekisteröidyn oikeudet
– Oikeus tarkistaa omat henkilötiedot.
– Oikeus pyytää korjaamaan tai täydentämään virheelliset tiedot oikeiksi.
– Oikeus vastustaa omien henkilötietojen käsittelyä, jos olemme käsitelleet niitä lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietoja.
– Oikeus kieltää tietojen käyttö suoramarkkinointiin. Emme luovuta ilman suostumusta henkilötietoja tahoille, jotka voisivat kohdistaa niihin suoramarkkinointia.
– Oikeus pyytää poistamaan omat tiedot, rekisteröity katsoo, että niiden käsittely ei ole tarpeen toimintamme kannalta. Käsittelemme pyynnön, poistamme tiedot tai ilmoitamme syyn, miksi emme voi poistaa tietoja. Jos rekisteröity on eri mieltä, hänellä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.
– Oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
– Oikeus valittaa tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo, että rikomme tietosuojalainsäädäntöä, kun käsittelemme tietoja.
– Oikeus saada rekisteriin talletetut omat henkilötiedot yleisesti käytetyssä sähköisessä tiedostomuodossa.

Vaatimukset ja oikaisupyynnöt tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen asteron@netti.fi. Pyynnössä tulee yksilöidä mihin materiaaliin se kohdistuu.

Tietojenkäsittelyn perusteet
– Asteron Oy käsittelee pääosin asiakkaidensa ja henkilökuntansa henkilötietoja, jotka liittyvät yrityksen päivittäiseen toimintaan.
– Asteron Oy harjoittaa journalististista freelancer-toimintaa. Kun henkilötietoja käsitellään journalistisiin tarkoituksiin, tietosuoja-asetuksen velvoitteista voidaan poiketa.

Tietojen suojaus
– Käytämme henkilötietoja käsittelevään viestintään salattua sähköpostia.
– Käytämme palomuuria.
– Rajaamme rekisteriin pääsyn henkilöihin, jotka sitä tarvitsevat työssään. Kaikilla työntekijöillä on salassapitovelvoite rekisterin tiedoista.
– Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle