Kun yrityksen sisäinen viestintä ontuu

Harvassa yrityksessä sisäinen viestintä toimii moitteettomasti. Huonosti hoidettuna se vie työntekijöiltä motivaation ja rapauttaa yritystä. Hyvä sisäinen viestintä tuo yritykselle monenlaista lisäarvoa.

tiedote_tekstiin

Pienissä yrityksissä sisäinen viestintä toimii usein hyvin, jos yrittäjä toimii avoimesti ja pitää työntekijänsä ajan tasalla. Kun yritys kasvaa, tulee myös erilaisia kasvukipuja. Tyypillistä on, että sisäinen viestintä alkaa takkuilla.

Ihmisille on tärkeää kuulua johonkin yhteisöön. Usein se on oma työpaikka. Ellei yhteisön jäsenelle kerrota asioita tai tarjoillaan muunneltua totuutta, hän ei tunne kuuluvansa porukkaan. Silloin halu toimia yhteisön parhaaksi voi hiipua olemattomiin.

Henkilöstön palaverit ovat oiva tapa harjoittaa yrityksen sisäistä viestintää. Palavereissa ihmiset ovat nokakkain ja tieto kulkee molempiin suuntiin. Kun yritys kasvaa ja toimipaikat lisääntyvät, tavanomaisten palaverien pito vaikeutuu. Siinä vaiheessa tarvitaan uusia työkaluja tiedonkulkuun.

Onneksi nykyinen tekniikka antaa mahdollisuudet monimuotoiseen sisäiseen viestintään. Palaverit voi järjestää vaikkapa video- tai puhelinkokouksina. Sen lisäksi tietoa voi välittää sähköpostilla, yrityksen sisäisillä nettisivuilla eli intranetissä tai yrityksen sisäisessä tv-järjestelmässä.

Monimuotoinen viestintä tulee kuitenkin suunnitella perusteellisesti. Muuten homma menee piirileikiksi, jota ei hallitse kukaan. Hyvin suunnitellusta ja toteutetusta sisäisestä viestinnästä tulee mainio työkalu, joka lisää henkilöstön motivaatiota, parantaa yhteishenkeä ja lopulta lisää toiminnan tuottavuutta.